Meer nieuws

Krantenbericht Stadsblad De Echo

In het kader van de kinderboekenweek, met als thema sport en spel, besteede Stadsblad De Echo aandacht aan het boek en de auteur, in de krant van 16/10/2013.